आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव

नमस्कार शेतकरी बंधूनो , 

आज आपण ह्या ब्लॉगच्या माध्यमातून टोमॅटोचे आजचे बाजारभाव [Tomato Bazar Bhav] बगणार आहोत. 

आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव


महाराष्ट्रात बऱ्याचं बाजार समित्या आहेत तिथे टोमॅटोची उलाढाल होते जसे कि संगमनेर, पिपंळगाव, पुणे, वाशी, मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी .. 

खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला  आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच टोमॅटोचे आजचे रेट पाहू शकाल ... 


>>> Refresh <<<

Tomato Rate Today Mandi in Pune, Nashik, Vashi Market, Mumbai, Maharashtra

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2023
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 1650 5100 4100
राहता --- क्विंटल 9 2500 6500 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 10000 12000 11000
पुणे लोकल क्विंटल 789 3500 10000 6750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
पेन लोकल क्विंटल 45 10000 12000 10000
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 10000 6000
कामठी लोकल क्विंटल 8 8000 10000 9000
18/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 117 1000 8000 4500
औरंगाबाद --- क्विंटल 32 6500 12500 9500
राहूरी --- क्विंटल 15 1500 4500 3000
संगमनेर --- क्विंटल 2310 2500 10000 6250
खेड-चाकण --- क्विंटल 155 6000 9000 7500
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 20 250 8700 7800
सातारा --- क्विंटल 33 5000 7000 6000
पलूस --- क्विंटल 8 5000 7000 6500
राहता --- क्विंटल 29 2000 7000 4500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 2000 9000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 11200 12000 11600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 9055 10000 9545
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 60 8000 10000 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 7000 7500 7250
पुणे लोकल क्विंटल 728 3000 9000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 3500 6000 4550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 6000 8000 7000
वाई लोकल क्विंटल 80 3000 10000 7500
कामठी लोकल क्विंटल 20 7000 9000 8000
मुंबई नं. १ क्विंटल 726 8000 9000 8500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 24 3000 8000 6000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 285 1100 9300 5500
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 4000 8000 6000
कराड वैशाली क्विंटल 36 6000 7500 7500
फलटण वैशाली क्विंटल 8 1000 9000 4527
भुसावळ वैशाली क्विंटल 6 6500 8000 7500
17/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 158 1000 8000 4500
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 387 4500 11000 8100
औरंगाबाद --- क्विंटल 76 4500 9500 7000
राहूरी --- क्विंटल 15 1600 4600 3100
पाटन --- क्विंटल 7 3500 5500 4500
मंचर --- क्विंटल 1 1000 1800 1400
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1600 4900 3800
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 6 505 7005 5000
नवापूर --- क्विंटल 88 4000 9000 6409
सातारा --- क्विंटल 13 5000 7000 6000
मंगळवेढा --- क्विंटल 64 1800 10000 7700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1049 1000 10000 8500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 2500 9000 7000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 9600 10000 9800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 6000 6500 6250
पुणे लोकल क्विंटल 824 3000 9000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 89 6000 8000 7000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 2856 5000 10500 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 5000 10000 9000
पेन लोकल क्विंटल 90 8000 9000 8000
वाई लोकल क्विंटल 80 2500 9000 5500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 11 7000 11000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 8 8000 10000 9000
पनवेल नं. १ क्विंटल 580 8000 9000 8500
मुंबई नं. १ क्विंटल 162 8000 9000 8500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 19 3000 9000 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 335 1000 9500 5000
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 3500 7000 5200
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 8000 12000 11000
कराड वैशाली क्विंटल 69 7000 8000 8000
16/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 67 1000 9000 5000
अहमदनगर --- क्विंटल 55 4000 8500 6250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 423 6800 9100 8100
औरंगाबाद --- क्विंटल 82 5000 12000 8500
संगमनेर --- क्विंटल 2300 3000 10500 6750
खेड-चाकण --- क्विंटल 165 6000 9000 7500
मंचर --- क्विंटल 1 15000 15000 15000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 1650 5000 4000
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 4 1225 8025 4650
नवापूर --- क्विंटल 120 3500 8000 6733
सातारा --- क्विंटल 37 5000 7000 6000
मंगळवेढा --- क्विंटल 16 2500 9500 7700
पलूस --- क्विंटल 7 5500 6000 5700
राहता --- क्विंटल 36 2000 7000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 9030 10000 9550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 64 10000 12000 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 7000 7500 7250
पुणे लोकल क्विंटल 1775 3000 9000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 4000 6000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 7000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 181 5000 8000 6500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 2641 5000 10500 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 5000 11000 9000
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 9000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 13 8000 10000 9000
नागपूर वैशाली क्विंटल 450 7000 9000 8500
कराड वैशाली क्विंटल 69 7000 8000 8000
फलटण वैशाली क्विंटल 27 500 9000 5007
भुसावळ वैशाली क्विंटल 9 4500 5000 4800
15/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 240 1000 8500 4800
औरंगाबाद --- क्विंटल 109 3500 11000 7250
राहूरी --- क्विंटल 22 1000 7000 4000
पाटन --- क्विंटल 9 3500 5500 4500
संगमनेर --- क्विंटल 2700 3000 10000 6500
खेड-चाकण --- क्विंटल 150 6000 9000 7500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 1500 5500 4000
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 18 250 7000 5500
नवापूर --- क्विंटल 104 3000 9000 7087
सातारा --- क्विंटल 31 5000 6000 5500
मंगळवेढा --- क्विंटल 29 1300 10400 7700
राहता --- क्विंटल 9 3000 7000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1086 1000 9000 7000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 2000 9000 6000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 9060 10000 9530
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 10000 12000 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 7000 7500 7250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 3500 6000 4750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 4000 8000 6000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3080 5000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 7500 11000 10125
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 3800 7000 6000
पेन लोकल क्विंटल 126 9000 10000 9000
वाई लोकल क्विंटल 80 3000 9000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 4 8000 10000 9000
पनवेल नं. १ क्विंटल 560 7000 8000 7500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1076 8000 9000 8500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 401 1000 10000 6000
जळगाव वैशाली क्विंटल 17 3500 6500 5000
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 7000 10000 9250
कराड वैशाली क्विंटल 105 7000 8000 8000
फलटण वैशाली क्विंटल 2 1750 7000 4750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 6000 6500 6300
14/07/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 343 7700 10900 9000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 511 4800 8000 6000
संगमनेर --- क्विंटल 1850 600 2100 1350
खेड-चाकण --- क्विंटल 155 6000 8000 7000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 10 1200 4000 3000
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 3 250 6975 5725
मंगळवेढा --- क्विंटल 19 2000 10200 8800
पलूस --- क्विंटल 5 5000 6000 5500
राहता --- क्विंटल 18 2000 10000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1069 1000 8000 6500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 7 2000 9000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 10000 10500 10250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 112 1000 1200 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 8545 9500 9065
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 6500 7000 6750
पुणे लोकल क्विंटल 1740 2000 9000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 4000 6000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 5000 7000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 6000 7000 6500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3151 4000 9000 6000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 6000 10000 8000
कामठी लोकल क्विंटल 22 8000 10000 9000
पनवेल नं. १ क्विंटल 525 8000 9000 8500
मुंबई नं. १ क्विंटल 934 6000 7000 6500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 25 3000 9000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 68 6000 9000 7500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 302 1500 10500 6000
जळगाव वैशाली क्विंटल 38 3000 6500 4700
फलटण वैशाली क्विंटल 9 2100 8399 5459
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5500 6000 6000
13/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 123 1000 9000 5000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 430 4500 10000 6800
औरंगाबाद --- क्विंटल 115 4500 9500 7000
राहूरी --- क्विंटल 26 1000 5000 3000
खेड-चाकण --- क्विंटल 110 6000 9000 7500
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 15 500 9025 6875
नवापूर --- क्विंटल 90 5000 8500 6733
विटा --- क्विंटल 45 6000 7000 6500
सातारा --- क्विंटल 44 4000 7000 5500
मंगळवेढा --- क्विंटल 39 2500 9500 8600
राहता --- क्विंटल 13 3000 6000 4500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 9 1500 8000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 15000 17000 16000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 8045 9000 8565
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 58 8000 10000 9000
पुणे लोकल क्विंटल 1372 3000 9000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 7000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 233 5000 9000 7000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 3258 4000 9500 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 7000 11000 10250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 47 3000 6000 4000
पेन लोकल क्विंटल 84 10000 12000 10000
वाई लोकल क्विंटल 80 2500 9000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 22 8000 10000 9000
पनवेल नं. १ क्विंटल 535 7000 7500 7250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1097 7000 8500 7800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 18 3000 9000 6000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 8000 11000 9500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 301 1000 10500 5500
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 3000 7000 4000
उस्मानाबाद वैशाली क्विंटल 4 3000 7000 5000
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 7000 9000 8500
कराड वैशाली क्विंटल 54 5000 6500 6500
फलटण वैशाली क्विंटल 11 250 6500 2812
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5000 6000 5500
12/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 211 1000 9000 5000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 408 4500 10900 6800
औरंगाबाद --- क्विंटल 97 8000 11000 9500
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 553 4000 8000 6000
राहूरी --- क्विंटल 21 2000 6600 2300
पाटन --- क्विंटल 9 6000 8000 7000
संगमनेर --- क्विंटल 2160 2500 11000 6750
खेड-चाकण --- क्विंटल 70 6000 9000 7500
मंचर --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 25 1000 7750 5500
नवापूर --- क्विंटल 62 6000 9000 6887
सातारा --- क्विंटल 37 5000 7000 6000
मंगळवेढा --- क्विंटल 36 900 9000 7700
राहता --- क्विंटल 13 1500 5000 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 11000 12000 11500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 9060 10000 9530
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 42 8000 10000 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 5500 6000 5760
पुणे लोकल क्विंटल 1013 3000 9000 6000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 4000 6000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 2685 5000 10000 8000
नागपूर लोकल क्विंटल 400 6000 10000 9000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 130 3000 8000 6000
वाई लोकल क्विंटल 80 3500 10000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 620 8000 9000 8500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1652 7000 9000 8000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 25 3000 9000 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 346 2000 10500 6000
जळगाव वैशाली क्विंटल 27 3500 7500 5000
उस्मानाबाद वैशाली क्विंटल 8 3700 7000 5350
नागपूर वैशाली क्विंटल 360 7000 9000 8500
कराड वैशाली क्विंटल 36 5000 7000 7000
फलटण वैशाली क्विंटल 9 1500 8000 4359
भुसावळ वैशाली क्विंटल 15 4500 5000 4800

भारतातील महाराष्ट्र राज्यात, टोमॅटो हे एक सामान्य घरगुती मुख्य पदार्थ आहेत आणि ते वारंवार स्वयंपाकात वापरले जातात. परंतु अनेक बदलांवर अवलंबून, टोमॅटोच्या किमती दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. या घटकांबद्दल जागरूक राहून शिक्षित टोमॅटो खरेदीचे निर्णय घेणे सुलभ होऊ शकते.

उत्पादन खर्च हा महाराष्ट्रातील टोमॅटोच्या किमतीवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक आहे. प्रदेश, हंगाम आणि वर्षाच्या वेळेनुसार, टोमॅटो पिकवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या बियाणे, खते, मजूर आणि इतर निविष्ठांची किंमत लक्षणीय बदलू शकते. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात पिकाच्या नुकसानीमुळे बियाणे आणि खतांची किंमत वाढू शकते, ज्यामुळे टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. शहरी ठिकाणी मजुरीचा खर्च जास्त असू शकतो, ज्याचा टोमॅटोच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो.

बाजारात टोमॅटोची उपलब्धता आणि मागणी याचा परिणाम महाराष्ट्रातही टोमॅटोच्या दरावर होतो. उत्पादन बदलू शकते कारण टोमॅटोच्या उत्पादनावर हंगामी बदलांचा प्रभाव पडतो, ज्यामुळे किंमती बदलू शकतात. जेव्हा सण किंवा विशेष प्रसंगी मागणी वाढते तेव्हा टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. याउलट, जेव्हा टोमॅटोला फारशी मागणी नसते, तेव्हा टोमॅटोची किंमत वाढू शकते कारण उत्पादकांना त्यांचे पीक विकण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

महाराष्ट्रातील टोमॅटोच्या किमतीवर हवामानाचा मोठा परिणाम होतो. दुष्काळ किंवा पूर यासारख्या अत्यंत हवामानाच्या घटनांमुळे टोमॅटोचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे टोमॅटोच्या किमती वाढू शकतात. उन्हाळ्याच्या उच्च तापमानाप्रमाणेच, कमी उत्पादनामुळे मागणी वाढल्यामुळे टोमॅटोच्या किमती/ बाजारभाव वाढू शकतात.


नोट : इथे दिलेले सर्व भाव / दर कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवरचे आहेत . त्या वेबसाइटवर बाजार समित्या थेट उपलोड करतात. इथे काही आपल्याला तफावत जाणवल्यास आपण आपल्या जवळच्या बाजार समितीशी संपर्क करू शकता . 

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement