आजचे कोथिंबीर बाजारभाव

शेतकरी बंधूनो,

आपल्या कोथिंबीरचे  बाजारभाव पाहिजे असल्यास ह्या वेबसाइट वर आपल्या महाराष्ट्रामधील बाजार समितीमधील कोथिंबीरचे रेट आणि किती आवक झाली याची माहिती आपल्या मिळू शकेल .. 

आजचे कोथिंबीर बाजारभाव


महाराष्ट्रामध्ये काही महत्वाच्या बाजारसमितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आवक होते जसे कि पुणे-मांजरी,औरंगाबाद, खेड-चाकण, जुन्नर - नारायणगाव, पुणे-मोशी, पाटन, सोलापूर, नाशिक, श्रीरामपूर, मुंबई, नाशिक मार्केट बाजार भावइत्यादी . 

खालील तक्त्या मध्ये आपण जिल्ह्या निहाय आजचे कोथिंबीरचे  बाजारभाव पाहू शकता ... जर आजच्या तारखेचे बाजार भाव दिसत नसतील तर पेजला  आपण रिफ्रेश बटण दाबून पेज रेफ्रिश करून लगेचच कोथिंबीरचे आजचे रेट पाहू शकाल ... 

>>> Refresh <<<

Kothimbir Bazar Bhav Market Rate Today
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2023
श्रीरामपूर --- नग 1650 11 12 11
राहता --- नग 150 10 10 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 7035 8000 7555
पुणे लोकल नग 118737 4 16 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 350 6 9 8
कामठी लोकल क्विंटल 3 5000 7000 6000
18/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 23 3000 7500 5250
पुणे-मांजरी --- नग 45975 3 10 6
औरंगाबाद --- नग 16500 700 900 800
खेड --- नग 3700 5 10 7
खेड-चाकण --- नग 21500 5 10 8
राहता --- नग 6650 8 30 20
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 30 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 11035 12000 11585
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 10000 14000 12000
सोलापूर लोकल नग 13955 250 1070 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3000
पुणे लोकल नग 131510 4 14 9
पुणे- खडकी लोकल नग 600 10 13 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1350 7 11 9
पुणे-मोशी लोकल नग 16900 7 15 11
नागपूर लोकल क्विंटल 380 3000 6000 5500
राहूरी लोकल नग 840 5 20 10
मुंबई लोकल क्विंटल 891 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 4 7000 9000 8000
17/07/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 16 3000 7500 5250
पुणे-मांजरी --- नग 39820 3 12 7
औरंगाबाद --- नग 18000 400 600 500
पाटन --- नग 13500 7 9 8
खेड --- नग 3000 11 13 12
श्रीरामपूर --- नग 1600 11 12 12
नवापूर --- क्विंटल 6 7000 9000 8000
मंगळवेढा --- क्विंटल 4905 5 16 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 32 20
सोलापूर लोकल नग 4835 600 1100 800
नाशिक लोकल क्विंटल 546 1500 11100 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 5000 6000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 5000 4500
पुणे लोकल नग 120875 6 16 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 10 14 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 7 11 10
पुणे-मोशी लोकल नग 17300 8 15 12
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 121000 101 3001 2001
राहूरी लोकल नग 940 5 20 15
मुंबई लोकल क्विंटल 804 1000 1600 1300
कामठी लोकल क्विंटल 2 7000 9000 8000
रत्नागिरी नं. २ नग 3100 1200 1700 1500
16/07/2023
अकलुज --- नग 3200 15 18 16
कोल्हापूर --- क्विंटल 34 3000 7500 5250
अहमदनगर --- नग 7574 14 28 21
औरंगाबाद --- नग 16500 500 700 600
खेड --- नग 2100 10 12 11
खेड-चाकण --- नग 33000 5 10 7
नवापूर --- क्विंटल 6 7000 8000 7333
मंगळवेढा --- नग 3210 4 15 11
राहता --- नग 2950 20 50 35
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 9055 10000 9535
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 14000 16000 15000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 4500 5500 5000
पुणे लोकल नग 168494 8 15 12
पुणे- खडकी लोकल नग 1525 7 12 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1650 7 11 9
पुणे-मोशी लोकल नग 21300 7 18 13
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 98500 151 3001 2001
नागपूर लोकल क्विंटल 300 4000 7000 6250
राहूरी लोकल नग 2435 5 25 15
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 9 7000 9000 8000
15/07/2023
अकलुज --- नग 2300 15 20 18
कोल्हापूर --- क्विंटल 45 3000 10000 6500
उस्मानाबाद --- नग 1115 500 900 700
औरंगाबाद --- नग 7600 500 800 650
पाटन --- नग 12000 7 9 8
खेड-चाकण --- नग 32000 10 15 12
श्रीरामपूर --- नग 2300 20 30 25
नवापूर --- क्विंटल 8 6000 8000 7000
मंगळवेढा --- नग 3310 6 16 13
राहता --- नग 1550 25 40 30
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 9 8045 9000 8535
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 10000 12000 11000
सोलापूर लोकल नग 6818 500 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 457 4000 10500 8700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 5000 3000
पुणे- खडकी लोकल नग 1850 10 14 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 13 10
पुणे-मोशी लोकल नग 15200 10 20 15
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 129700 401 2701 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 350 7000 8000 7750
राहूरी लोकल नग 2197 7 25 15
मुंबई लोकल क्विंटल 1051 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 7000 9000 8000
14/07/2023
उस्मानाबाद --- नग 3753 400 800 600
पुणे-मांजरी --- नग 45350 4 12 8
पाटन --- नग 12000 7 9 8
खेड --- नग 2000 10 12 11
खेड-चाकण --- नग 25000 10 16 13
श्रीरामपूर --- नग 2400 20 30 25
मंगळवेढा --- नग 2730 6 18 12
राहता --- नग 1800 25 40 32
कल्याण हायब्रीड नग 16 10 25 18
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 9080 11000 10050
सोलापूर लोकल नग 6474 500 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 105 7000 9200 8200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 6000 9000 7500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 3000 7000 5000
पुणे लोकल नग 142020 8 15 12
पुणे- खडकी लोकल नग 855 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1600 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 14000 7 20 14
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 120300 501 3001 2001
मुंबई लोकल क्विंटल 822 1400 2000 1700
वडगाव पेठ लोकल नग 1300 4 10 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 5500 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 9 8000 10000 9000
रत्नागिरी नं. २ नग 1300 1500 1800 1700
13/07/2023
अकलुज --- नग 2750 15 25 20
कोल्हापूर --- क्विंटल 30 3000 7500 5250
उस्मानाबाद --- नग 1447 300 900 600
पुणे-मांजरी --- नग 41250 6 14 10
औरंगाबाद --- नग 16000 700 800 750
खेड --- नग 3300 12 14 13
खेड-चाकण --- नग 22000 15 20 17
श्रीरामपूर --- नग 2100 10 30 20
नवापूर --- क्विंटल 8 6000 7000 6750
मंगळवेढा --- नग 4030 5 20 10
राहता --- नग 2950 10 60 35
कल्याण हायब्रीड नग 3 30 45 35
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 9030 10000 9550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 10000 12000 11000
सोलापूर लोकल नग 7801 800 1400 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 3000 7000 5000
पुणे लोकल नग 129205 6 18 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 13 18 15
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1300 7 15 11
पुणे-मोशी लोकल नग 14300 10 15 13
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 113300 701 3801 2501
नागपूर लोकल क्विंटल 450 4000 7000 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 842 1600 2000 1800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 1500 10 12 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 5500 6000 5800
कामठी लोकल क्विंटल 8 8000 10000 9000
रत्नागिरी नं. २ नग 2400 1700 2100 1900
12/07/2023
अकलुज --- नग 1950 20 25 23
कोल्हापूर --- क्विंटल 15 5000 12500 8750
उस्मानाबाद --- नग 1877 250 1000 625
औरंगाबाद --- नग 8800 700 900 800
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 80 4000 6000 5000
खेड --- नग 2300 13 15 14
खेड-चाकण --- नग 22000 16 22 19
श्रीरामपूर --- नग 2300 10 30 20
नवापूर --- क्विंटल 6 7000 8000 7667
मंगळवेढा --- नग 3175 10 21 15
राहता --- नग 1600 10 60 35
हिंगणा --- क्विंटल 1 10000 10000 10000
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 45 33
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 10035 11000 10545
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 10000 14000 12000
सोलापूर लोकल नग 8025 800 1400 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 5500 6000 5750
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 6000 4500
पुणे लोकल नग 14910 8 18 13
पुणे- खडकी लोकल नग 1235 14 18 16
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1200 7 14 11
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 93400 1001 4301 2501
नागपूर लोकल क्विंटल 550 5000 10000 9750
राहूरी लोकल नग 2287 10 30 20
मुंबई लोकल क्विंटल 665 1600 2200 1900
वडगाव पेठ लोकल नग 1400 9 12 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 5 7000 9000 8000
रत्नागिरी नं. २ नग 2500 2000 2200 2100


महाराष्ट्रात, भारतामध्ये, कोथिंबीर, ज्याला कधीकधी धन्या म्हणून ओळखले जाते, ही एक सामान्य औषधी वनस्पती आहे. राज्यातील कोथिंबिरीच्या किमतींवर मागणी आणि पुरवठा, हवामान परिस्थिती आणि सरकारी नियमांसह अनेक बदलांचा प्रभाव पडतो.

पुरवठा आणि मागणी हे महाराष्ट्रातील कोथिंबिरीच्या किमतीवर परिणाम करणारे मुख्य घटक आहेत. नाशिक, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील अनेक शेतकरी कोथिंबीर पिकवतात, ज्यामुळे हे राज्य भारतातील वनौषधी उत्पादकांपैकी एक बनले आहे. तथापि, प्रतिकूल हवामान, जसे की सततचा पाऊस, पूर आणि कीटक, पीक उत्पादन कमी करू शकतात आणि शेवटी संपूर्णपणे कोथिंबिरीचा पुरवठा कमी करू शकतात.

जागतिक बाजारपेठ हा आणखी एक घटक आहे ज्याचा कोथिंबिरीच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. कोथिंबीर हा उच्च व्यापाराचा माल असल्याने, जागतिक बाजारपेठेतील किंमतीतील बदलांचा महाराष्ट्रातील किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. कोथिंबिरीच्या किमतींवर सरकारी कायदे आणि आयात शुल्कासारख्या नियमांचाही परिणाम होऊ शकतो.

कोथिंबिरीच्या गुणवत्तेचाही किंमतीवर लक्षणीय परिणाम होतो. या गरजा पूर्ण करणारी कोथिंबीर — कोरड्या पदार्थाचे जास्त प्रमाण आणि जास्त काळ टिकून राहण्याची — साधारणपणे जास्त पैशांना विकली जाते.

स्थान हा आणखी एक महत्त्वाचा विचार आहे. उत्पादन आणि शिपिंगच्या खर्चाचा महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशात लागवड केलेल्या कोथिंबिरीच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.

शेवटचे पण किमान नाही, वर्षाच्या हंगामाचाही कोथिंबिरीच्या किमतीवर परिणाम होतो. कोथिंबिरीच्या किमती अनेकदा कापणीच्या वेळी शिखरावर पोहोचतात आणि ऑफ-सीझनच्या सर्वात कमी पातळीवर घसरतात.

शेतकर्‍यांना रास्त भाव आणि ग्राहकांना वाजवी किंमत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार किमान आधारभूत किमती निश्चित करणे, बफर इन्व्हेंटरीज तयार करणे आणि उच्च किमतीच्या काळात निर्यात बंदी लागू करणे यासारखी धोरणे राबवू शकते.

शेवटी, पुरवठा आणि मागणी, हवामान परिस्थिती, सरकारी नियम, उत्पादनाची गुणवत्ता, स्थान आणि वर्षाची वेळ यासह अनेक गुंतागुंतीचे परस्परसंबंधित घटक महाराष्ट्रातील कोथिंबिरीच्या किमतींवर परिणाम करतात. किंमती आणि धोरणांबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी, शेतकरी, डीलर्स आणि सरकारी अधिका-यांनी नियमितपणे या चलांचे निरीक्षण केले पाहिजे.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement